Informēšanas pienākums

KAS IR JŪSU PERSONAS DATU PĀRZINIS UN KĀ JŪS VARAT AR MUMS SAZINĀTIES?

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA SDA Latvia, Blaumaņa iela 10-4, LV-1011 Rīga, Latvia.

Ja jums ir kādi jautājumi attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi un jūsu tiesībām, sazinieties ar mums, izmantojot e-pasta adresi: [email protected]

 

KĀDAM NOLŪKAM UN CIK ILGI MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Ja jūs interesē dalība kursā un sniedzat mums savus personas datus šādam mērķim (e-pasts un telefona numurs), izmantojot mūsu iekšējo veidlapu vai ārējo veidlapu (t. i., Evenea, Facebook), pamats jūsu personas datu apstrādei būs veiktās darbības dalības līguma jūsu izvēlētā kursā noslēgšana vai mūsu likumīgās intereses. Šādā gadījumā mēs apstrādāsim jūsu personas datus līdz jums radīsies iebildumi vai tādu laika periodu, ko nosaka piemērojamie tiesību akti, t. i., fiskālu un grāmatvedības pienākumu dēļ.

Mārketinga nolūkiem jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz jūsu brīvprātīgo piekrišanu vai pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, līdz brīdim, kad atsaucat savu piekrišanu vai jums rodas iebildumi pret jūsu datu apstrādi. Jūsu datu norādīšana un piekrišana sniegšana ir brīvprātīga. Tāda iemesla dēļ mēs varēsim jums nosūtīt informāciju attiecībā uz mūsu piedāvājumu, darba piedāvājumiem, stažēšanos vai praksi, pasākumiem, ko organizējam, un akcijām, kuras esam jums sagatavojuši.

Ja sazināsieties ar mums citu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar dalību kursos, apstrādāsim jūsu datus jautājuma atbildēšanas nolūkā. Dati tiks apstrādāti tikai to laika periodu, kas nepieciešams tādam nolūkam, kādēļ dati tika apkopoti.

 

KAS NO MUMS SAŅEM JŪSU PERSONAS DATUS?

Lai nodrošinātu jums augstāko pakalpojumu standartu, jūsu personas dati var tikt nodoti organizācijām, kas apstrādā tos mūsu vārdā, piemēram, grāmatvedības, juridiskiem, mārketinga uzņēmumiem un IT pakalpojumu sniedzējiem. Mēs nododam jūsu datus apstrādei arī organizācijām, kas pieder mūsu kapitāla grupai, SDA Sp. z o.o., ar tās juridisko adresi Gdiņā (Polijā), kas mūsu pakalpojumus izmanto kā ārpakalpojumu. Mēs nenododam jūsu personas datus mūsu uzņēmējdarbības partneriem, ja vien nesniedzat mums atsevišķu piekrišanu to darīt.

 

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ MŪSU VEIKTO JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

Jums ir tiesības:
• piekļūt saviem datiem;
• labot savus datus;
• noņemt savus datus;
• ierobežot savu datu apstrādi;
• iebilst pret savu datu apstrādi;
• pārvietot savus datus;
• jebkura brīdī atsaukt piekrišanu, ja jūsu piekrišana ir apstrādes pamatojums. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Personas Datu Aizsardzības Biroja Priekšsēdētājs, ja nolemjat, ka personas datu apstrāde ir pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

 

KĀ MĒS PIELĀGOJAM SAVUS PAKALPOJUMUS JŪSU INTERESĒM UN PREFERENCĒM?

Mūsu darbinieki apstrādā jūsu sniegtos personas datus, lai sniegtu pakalpojumu, kas tiks pielāgots jūsu vajadzībām, vai lai atbildētu uz jūsu jautājumu.