Informēšanas pienākums

 

KAS IR JŪSU PERSONAS DATU PĀRZINIS UN KĀ JŪS VARAT AR MUMS SAZINĀTIES?

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “SDA Latvia”, Blaumaņa iela 10-4, LV-1011 Rīga, Latvija.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi un Jūsu tiesībām, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]

 

KĀDAM NOLŪKAM UN CIK ILGI MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Ja Jūs interesē dalība kursā un Jūs sniedzat mums savus personas datus šādam mērķim (e-pasta adresi un telefona numurs), izmantojot mūsu iekšējo veidlapu vai ārējo veidlapu (t. i., Evenea, Facebook), Jūsu personas datu apstrādes pamatā būs darbības, kas veiktas dalības līguma Jūsu izvēlētajā kursā noslēgšanai, vai mūsu likumīgās intereses. Šādā gadījumā mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, līdz Jums radīsies iebildumi vai tādu laika periodu, ko nosaka piemērojamie tiesību akti, t. i., fiskālu un grāmatvedības pienākumu dēļ.

 

Mārketinga nolūkos Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu brīvprātīgu piekrišanu vai mūsu likumīgajām interesēm, līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu vai Jums radīsies iebildumi pret Jūsu datu apstrādi. Jūsu datu norādīšana un piekrišanas sniegšana ir brīvprātīga. Tādējādi mēs varēsim Jums nosūtīt informāciju attiecībā uz mūsu piedāvājumu, darba piedāvājumiem, stažēšanos vai praksi, mūsu organizētajiem pasākumiem un akcijām, kuras esam Jums sagatavojuši.

 

Ja sazināsieties ar mums citu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar dalību kursos, apstrādāsim Jūsu datus jautājuma atbildēšanas nolūkā. Dati tiks apstrādāti tikai to laika periodu, kas nepieciešams tādam nolūkam, kuram dati tika apkopoti.

 

KAS NO MUMS SAŅEM JŪSU PERSONAS DATUS?

Lai nodrošinātu Jums augstāko pakalpojumu standartu, Jūsu personas dati var tikt nodoti organizācijām, kas apstrādā tos mūsu vārdā, piemēram, grāmatvedības, juridiskiem, mārketinga uzņēmumiem un IT pakalpojumu sniedzējiem. Mēs nododam Jūsu datus apstrādei arī organizācijām, kas pieder mūsu kapitāla grupai, “SDA Sp. z o.o.”, ar tās juridisko adresi Gdiņā (Polijā), kas mūsu pakalpojumus izmanto kā ārpakalpojumu. Mēs nenododam Jūsu personas datus mūsu uzņēmējdarbības partneriem, ja vien nesniedzat mums atsevišķu piekrišanu to darīt.

 

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ MŪSU VEIKTO JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

Jums ir tiesības:

  • piekļūt saviem datiem;
  • labot savus datus;
  • dzēst savus datus;
  • ierobežot savu datu apstrādi;
  • iebilst pret savu datu apstrādi;
  • pārvietot savus datus;
  • jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, ja Jūsu piekrišana ir apstrādes pamatā. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

 

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam, ja nolemjat, ka personas datu apstrāde ir pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

 

KĀ MĒS PIELĀGOJAM SAVUS PAKALPOJUMUS JŪSU INTERESĒM UN PREFERENCĒM?

Mūsu darbinieki apstrādā Jūsu sniegtos personas datus, lai sniegtu pakalpojumu, kas tiks pielāgots Jūsu vajadzībām, vai atbildētu uz Jūsu jautājumu.