Rakstiet mumsPiekrišana mārketinga aktivitātēm, tostarp speciālo piedāvājumu no uzņēmuma SDA sp. z o.o. un tā partneriem saņemšanai.

Es piekrītu, ka**: Pilns piekrišanas teksts Pilns piekrišanas teksts: saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu es piekrītu, ka uzņēmums SDA Sp. z o.o. ar juridisko adresi Gdiņā un tā partneri:

*Obligāti aizpildāmie lauki

**Personas datus norādīšana ir brīvprātīga, taču tā ir nepieciešama, lai uzņēmums SDA Sp. z o.o. ar juridisko adresi Gdiņā un tā partneri varētu sniegt pakalpojumus.

Lietotāja personas datu pārzinis ir SDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sabiedrība ar ierobēzotu atbildību “SDA”) ar juridisko adresi Gdiņā (Nr. KRS (Valsts Tiesu reģistra numurs) 0000554532, Gdaņska rajona tiesas Ziemeļgdaņskas rajonam 8. Valsts Tiesu reģistra komerclietu nodaļa), Nr. NIP [nodokļa maksātāja identifikācijas numurs] 5842741225, pamatkapitāls 5000 PLN apmērā. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī saņemt piekļuvis saviem datiem, kā arī labot, dzēst tos, ierobežot to apstrādi, pārnest tos, iesniegt iebildumus un atsaukt piekrišanu jebkurā brīdi, neietekmējot datu apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību. Personas dati tiek uzglabāti līdz lietotāja piekrišanas datu apstrādei iepriekš minētajiem nolūkiem atsaukšanas brīdim.

Kontakti

Mūsu birojs

Riga

Blaumaņa iela 10-4, LV-1011 Rīga, Latvia

Zvaniet mums

+371 66090487

Mūsu eksperti ir pieejami no pirmdienas līdz piektdienai no 10:00 līdz 17:00 :)

Klientu konsultants

Laima Vainiņa

Klientu konsultants

+371 66090487

[email protected]

Kļūsti par treneri

Dominika Czajkowska

Talent Acquisition

+371 66090487

[email protected]