Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Lejupielādējiet JetPackBook un uzziniet vairāk par programmētāja darbu. Šajā rokasgrāmatā mēs iepazīstinām ar IT tirgus situāciju, nozares apskatu un dažādiem komentāriem. Tāpat arī varēsiet uzzināt vairāk par mūsu akadēmiju un izlasīt mūsu absolventu un pasniedzēju pieredzes stāstus. Iegūstiet to jau tagad!

Nosūtiet kursa programmu uz savu e-pasta adresi

Piekrišana mārketinga aktivitātēm, tostarp speciālo piedāvājumu no uzņēmuma SDA sp. z o.o. un tā partneriem saņemšanai.

Es piekrītu, ka**: Pilns piekrišanas teksts Pilns piekrišanas teksts: saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu es piekrītu, ka uzņēmums SDA Sp. z o.o. ar juridisko adresi Gdiņā un tā partneri:

nodod man mārketinga informāciju tādu kā informācija par kursiem, atlaidēm, īpašām akcijām, uzaicinājumiem uz notikumiem manā pilsētā u. tml. Pilns piekrišanas tekstsPilns piekrišanas teksts: uzņēmums SDA Sp. z o.o. ar juridisko adresi Gdiņā un tā partneri veic datu mārketinga nolūkiem saskaņā ar [Polijas Republikas] 1997. gada 29. augusta likumu par personas datus aizsardzību (1997. gada Likumu Vēstnesis Nr. 133, poz. 883 ar turpmākajiem grozījumiem)[/acceptance]

nosūta uz manu e-pasta informāciju par programmēšanas kursiem un saviem un savu partneru pakalpojumiem. Pilns piekrišanas teksts Pilns piekrišanas teksts: uzņēmums SDA Sp. z o.o. ar juridisko adresi Gdiņā un tā partneri nosūta man tirdzniecības informāciju, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šī piekrišana ir neatkarīga no līguma darbības laiku saskaņā ar [Polijas Republikas] 2002. gada 18. jūlija likumu par elektroniski sniegtiem pakalpojumiem (2002. gada Likumu Vēstnesis Nr. 144, poz. 1204 ar turpmākajiem grozījumiem)[/acceptance]

var sazināties ar mani pa e-pastu vai telefoniski. Pilns piekrišanas tekstsPilns piekrišanas teksts: uzņēmums SDA Sp. z o.o. ar juridisko adresi Gdiņā un tā partneri izmanto telekomunikāciju gala iekārtas, tostarp balss sakaru iekārtas un automātiskas izsaukuma sistēmas, tiešā mārketinga nolūkiem saskaņā ar [Polijas Republikas] 2004. gada 16. jūlija Telekomunikācijas likumu (2004. gada Likumu Vēstnesis Nr. 171, poz. 1800 ar turpmākajiem grozījumiem)[/acceptance]

*Obligāti aizpildāmie lauki

**Personas datus norādīšana ir brīvprātīga, taču tā ir nepieciešama, lai uzņēmums SDA Sp. z o.o. ar juridisko adresi Gdiņā un tā partneri varētu sniegt pakalpojumus.

Lietotāja personas datu pārzinis ir SDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [Sabiedrība ar ierobēzotu atbildību “SDA”] ar juridisko adresi Gdiņā (Nr. KRS [Valsts Tiesu reģistra numurs] 0000554532, Gdaņska rajona tiesas Ziemeļgdaņskas rajonam 8. Valsts Tiesu reģistra komerclietu nodaļa), Nr. NIP [nodokļa maksātāja identifikācijas numurs] 5842741225, pamatkapitāls 5000 PLN apmērā. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī saņemt piekļuvis saviem datiem, kā arī labot, dzēst tos, ierobežot to apstrādi, pārnest tos, iesniegt iebildumus un atsaukt piekrišanu jebkurā brīdi, neietekmējot datu apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību. Personas dati tiek uzglabāti līdz lietotāja piekrišanas datu apstrādei iepriekš minētajiem nolūkiem atsaukšanas brīdim.